Skip to main content

1.Općenito
Web stranicom (”web stranica”) nadzire i upravlja zavod Institut za DNK analize. U nastavku (”Mi”. ”nas” i ”naš”). Molimo, da detaljno pročitate slijedeće uvjete (”Uvjeti”) koji će vam protumačiti potrebnu osnovu da dobijete dostup do web stranice i da vam omogući otkrivanje proizvoda i usluga koje vam nudi naša web stranica. S tim uvjetima poslovanja ste kao stranka upoznati i obavezni ste ih uzeti u obzir. Molimo da detaljno pročitate te dokumente.
Pridržavamo pravo da Uvjete pregledamo i promijenimo bilo kada i iz bilo kakvog razloga. Svaki dopunjen uvjet bit će objavljen na Web stranici.
Uvjeti su napisani vođeni zakonskim odrednicama Slovenije. Slovenski sudovi imaju svako i jedino sudsko pravo u odnosu na bilo kakve zahtjeve ili sukobe koji proizlaze iz uvjeta ili su povezani sa uvjetima.
Slažete se da nećete kupovati proizvode ili usluge sa web stranice u koliko je takva kupovina nezakonita.
2.Opis web stranice
Ova web stranica nudi korisnicima informacije o našim proizvodima i uslugama. Isto tako daje korisnicima mogućnost kupovine naših proizvoda i usluga.
3. Postupak narudžbe
Web stranica vam omogućuje korištenje slijedećih proizvoda i usluga:
Možete kupiti set za prikupljanje uzorka DNK iz sline te da sa njim dobijete i spremite uzorak svoje sline iz koje provodimo genetsko testiranje vaše DNK;
Možete kupiti genetske testove vaše DNK, rezultate ili djelomične rezultate koji će biti poslati kao što je dogovoreno u Obrascu za stranku.
Naručivanje opisanih usluga je jednostavno. [Vi jednostavno izberete željenu uslugu ili njih više i dodate ih u košaricu. Kada ste izabrali sve proizvode koje trebate, idite na «blagajnu» (tipka naprijed), zaključite i plaćate svoje izbrane proizvode ili usluge tako da slijedite jednostavne naputke koji su navedeni.] U primjeru kupovine preko telefona tada možemo uzeti sve potrebne podatke preko telefona.
Molimo vas da detaljno ispunite sve slijedeće podatke kod svoje narudžbe jer je u suprotnom primjeru ne možemo primiti:
ime;
prezime;
mjesto;
adresa;
broj pošte;
e-pošta;
vrsta kreditne kartice (kod kupnje sa kreditnom karticom);
podaci o poduzeću i porezni broj (u primjeru da se radi o pravnoj osobi);
puno ime navedeno na kartici, broj kreditne kartice i rok važenja kreditne kartice (kod kupnje sa kreditnom karticom);
adresa za ispostavljanje računa
proizvode koje trebate
4. Primanje narudžba
Sve narudžbe čekaju na potvrdu.
Kad zaprimimo vašu narudžbu, poslati ćemo vam ponudu za spomenutu narudžbu (predračun) kojeg ćemo vam poslati preko interneta na vašu e-poštu.
5. Dobava seta za prikupljanje uzorka DNK iz sline
Set za prikupljanje uzorka DNK iz sline poslat ćemo vam odmah po vašoj potvrdi narudžbe. Na vašu adresu mora doći u normalnim okolnostima najkasnije za dva radna dana.
Troškovi dobave koji se odnose na vašu narudžbu su uključeni u samu uslugu i ne predstavljaju dodatne troškove osim u primjeru posebnih zahtjeva po brzoj pošti sa vaše strane (Obrazac za stranke).
U primjeru, da set za prikupljanje uzorka DNK iz sline ne dođe u danom roku na vašu adresu, molimo obavijestite nas putem elektronske pošte info@dnk4you.com ili telefonom te navedite vaš broj predračuna kojeg ste primili.
Molimo vas da sačuvate račun kojeg ćemo vam poslati odvojeno od pošiljke budući da ćete ga još trebati ako se budete odlučili zahtijevati vraćanje novca ili vratiti proizvod na način kako je to opisano dolje.
6. Rezultati genetskog testiranja
Po zaprimanju vaših uzoraka za različite usluge imamo različite rokove objava analiza. Rokovi su određeni na web stranici za pojedinačnu uslugu. Rezultate vam možemo poslati na e-mail ili po pošti. Odluku izaberete na obrascu za stranke.
Primarna svota novca koju plaćate za pojedinačnu uslugu uključuje pojedinačnu uslugu, objavu rezultata u elektronskom ili pisanom obliku, set za prikupljanje uzorka DNK iz sline. Informacije (sa rezultatima), grafički sadržaj, tekst, zvukovi, slike, gumbi, marke i logotipi («Materijali») na ovoj web stranici zaštićeni su sa autorskim i drugim zakonima o intelektualnoj imovini. Kad se slažete sa Uvjetima upotrebe, vam sporazumno priznajemo za određeno vrijeme ne isključujuću licencu za osobne namjere; to je čitanje, pregledavanje, snimanje materijala na računalo i/ili kopiranje jedne kopije materijala koji su na raspolaganju, u koliko su autorska prava, prava marke i druga imovinska prava netaknuta. Svaka drugačija upotreba ove web stranice, njenog sadržaja i programske opreme u upotrebi na toj web stranici, kao što je reprodukcija, izmjenjivanje, distribucija, prijenos, ponovna objava ili upotreba sadržaja na ovoj web stranici je zabranjena.
Kad završite sa kupnjom, dat ćemo vam jedinstveni referentni broj sa kojim će biti označeni svi uzorci i kasnije izvješće. Na podlozi referentnog broja pristupate i do informacija preko telefona i e-pošte.
Sami odgovarate da ne bude nitko neovlašten imao pristup do referentnog broja. Vi u cijelosti odgovarate za sve aktivnosti u vezi sa referentnim brojem i posljedicama njegovog upotrebljavanja.
Pridržavamo pravo da u primjeru netočnog ispunjavanja obrasca za stranke odbacimo izvršavanje testova.
7. Dostup od web stranice
Cijelo vrijeme ćemo se truditi da vam osiguramo stalno i neprekidno djelovanje web stranice. Usprkos tome ne možemo vam zbog naravi interaktivnih djelatnosti i interneta uopće, osigurati da će web stranica djelovati bez zakašnjenja, smetnji i grešaka. Tako se može desiti da će pristup do web stranice biti kratkotrajno ili bez upozorenja ograničen (zbog naših ili vanjskih razloga). Mi ne odgovaramo za bilo kakvu štetu zbog lošeg dostupa web stranici (ili zbog unutrašnjih razloga obrade ili nekih drugih).
8. Cijene i plaćanje
Cijene su navedene na web stranici i ne uključuju PDV (porez na dodanu vrijednost) jer nismo porezni obveznik. Institut za DNK analize pridržava pravo do promjene cijene bilo kada. Iako se cijene mogu izmijeniti, vi ćete platiti cijenu koja je vrijedila za vrijeme vaše narudžbe proizvoda.
Plaćati možete na osnovi predračuna ili sa kreditnom karticom. Uzimamo Visu, Mastercard, Eurocard i PayPal. Sva plaćanja sa kreditnom karticom će biti predmet provjere važenja i platne sposobnosti.
9. Pravo do opozivanja i do vraćanja novca
Imate pravo do opozivanja narudžbe bilo kojeg proizvoda ili usluge na ovoj Web stranici te vraćanje novca svih troškov, osim manipulativnih troškova koji se tiču slijedećih odredba: *Ako ste naručili uslugu, možete ju opozvati u roku od sedam radnih dana po narudžbi. Set za prikupljanje uzorka DNK na osnovi sline morate vratiti neupotrjebljen, potpun i u stanju da ga možemo opet koristiti. U koliko vraćate set za prikupljanje DNK na osnovi sline zbog vraćanja novca, pošaljite pored račun. *U primjeru, da je set za prikupljanje uzorka DNK na osnovi sline oštećen, za napomenutu štetu računamo 30 EUR.
U svakom primjeru trudimo se da bi vi bili zadovoljni sa vašom kupnjom. U primjeru, da ste nezadovoljni sa proizvodima ili uslugama koje ste kupili kod nas, molimo kontaktirajte nas na e-mail: info@dnk4you.com
Bez obzira na vaše pravo do opozivanja, u primjeru, da dođe do zahtjeva u vezi sa bilo kojim našim proizvodom sa greškom u kvaliteti ili uslugom koja ne ispunjava specifikacija, mi ćemo vam proizvod (ili dio proizvoda) zamijeniti bez dodatnih troškova, koliko to dopušta zakon.
10. Garancije i ukidanja
Kad date narudžbu, obvezujete se da: *ste zakonski sposobni da stupate u tu nagodbu; *da imate više od 18 godina; i *Ako šaljete uzorak sline treće osobe, da imate dopuštenje i ovlaštenje te treće osobe koja ima više od 18 godina
Iako radimo najbolje što možemo da su sve informacije kao i rezultati testiranja točni i pravilni, ne preuzimamo odgovornosti za točne, dane i informacije u pravo vrijeme u cjelini. Ne možete se isključno osloniti na sadržaje ili informacije koje su na našoj web stranici i odlučivati se na njihovoj podlozi o važnim osobnim i medicinskim odlukama. Stalno se morate savjetovati sa stručnjakom sa tog područja za savjet koji je specifičan za vašu konkretnu situaciju.
Ne dajemo nikakve garancije, zastupstva ili jamstva da je web stranica ili server koji ju omogućuje, kompatibilna sa vašom opremom ili bez grešaka, uključujući sa virusima ili drugim štetnim elementima. Ne preuzimamo nijedne odgovornosti za napade virusa, crva na vaše računalo, neovlašten pristup, intervencije, promjene ili upotrebe, prevare, krađe, tehnički kvar, tehničke pogreške, izostanka, prekida, izbrisa, pogreške, zakašnjavanja ili bilo kojeg drugog događaja izvan naših moći koja bi kvarila ili utjecala na administraciju, sigurnost, poštenost, integritet ili pravilno ponašanje Web stranice ili naše opreme.
Osim u slučajevima, izričito navedenima u Uvjetima upotrebe, sve su prezentacije, garancije, uvjeti upotrebe navedeni ili shvaćeni u vezi sa Web stranicom ili sa informacijama na njoj, isključene u svakoj mjeri kao što je to određeno zakonom.
Vodite računa da sva ograničenja i isključenja prodaje, napomenuta u tim Uvjetima uporabe ne utječu na vaše zakonito pravo koje imate kao potrošač.
11. Osiguranje
Slažete se sa time da nas osigurate i štitite pred svakom štetom ili gubitkom u odnosu na upotrebu web stranice, ukoliko ste prekršili uvjete upotrebe, i u smislu svih zahtjeva nadalje ili pravnih postupaka koji bi nastali ili u primjeru da bi treća osoba zahtijevala određene pravne postupke u koliko ste prekršili Uvjete uporabe.
12. Linkovi do drugih web stranica
Mogu omogućavati linkove do web stranica na internetu koje vode druge osobe. Takvi linkovi su namijenjeni isključno u vašu korist. Nikako ne predstavljamo bilo što o drugim web stranicama do kojih možete pristupati preko naše web stranice ili možete do Web stranice pristupati preko drugih web stranica. Kad dođete na drugu web stranicu, razumijete, da je neovisna o nama te da nemamo nikakve kontrole nad sadržajem ili dostupnosti ili zasebne prakse te web stranice.